شهران سازه - مديريت و اجراي طرح

خلاصه ای از فعالیت های انجام شده در سد چمشیر

ch1.gif1- پي گيري تامين مالي:

 نخستين گام فاينانس هر پروژه، انسداد ارز موردنياز پروژه نزد بانک مرکزي مي باشد، که اين روند توسط سازمان سرمايه گذاري ها و کمک هاي اقتصادي ايران انجام مي شود. در اين راستا نامه اي از سوي کارفرماي محترم (شرکت سهامي آب منطقه اي فارس) براي دفتر طرح و برنامه ي شرکت مديريت منابع آب ايران ارسال گرديد.

 

2-  قراردادي

- امضا و ابلاغ تفاهم نامه مطالعات ژئوتکنيک پروژه سد و نيروگاه چم شير
- امضا و ابلاغ تفاهم نامه مطالعات ژئوتکنيک بين شرکت سابير و مشارکت سابير، مهاب قدس و صفانيکو

3- بازنگري مطالعات مرحله اول

-  تهيه گزارشات هواشناسي و هيدرولوژي پروژه سد و نيروگاه چم شير
- تهيه و ارسال گزارشات هواشناسي و هيدرولوژي مربوط به بازنگري مرحله اول مطالعات پروژه سد و نيروگاه چم شير توسط شرکت مهاب قدس
-  تهيه طرح جانمايي محوطه تعميرگاه ماشين آلات
- تهيه نقشه محدوده ساختمان هاي تعميرگاه خودروهاي سبک و سنگين به انضمام پارکينگ خودروها و همچنین درنظر گرفتن محدوده هاي موجود جهت توسعه بخش تعمیرات کارگاه پروژه سد و نيروگاه چم شير

4- اجرايي

-  تجهيز کارگاه
- انجام پي گيري هاي مکرر جهت انتقال ماشين آلات از کارگاه پروژه هاي مختلف شرکت سابير از جمله پروژه کارون3، گوره، ... به کارگاه سد چم شير که تاکنون منجر به ورد تقریبی 13 دستگاه ماشین-آلات شده است
- اتمام عمليات ساخت ساختمان هاي پيش ساخته
- اتمام عمليات ساخت ساختمان هاي پيش ساخته توسط شرکت سازه هاي سيار فارسان و شروع عمليات محوطه سازي و کف  سازي ساختمان هاي پيش ساخته
- راه اندازي و تست پل تله فريک آسانسوري
- راه اندازي و تست پل تله فريک آسانسوري توسط شرکت مهندسي بندرگارجم جهت دسترسي به گالري-هاي اکتشافي
 

 

پروژه ها

1.jpg

شهر آفتاب


سیمان باقران


3

سد چمشیر


4

مجتمع مهرشهر


5

مجتمع گلشهر


6

مجتمع ریحانه


ورود اعضا

جستجو در سایت

صفحه اول اخبار خلاصه ای از فعالیت های انجام شده در سد چمشیر

نيروگاه بيستون،مجتمع ريحانه،شهرآفتاب،سيمان باقران

تلفن های تماس : 6 الی 88613724 

طرح و برنامه ، توسعه بازار

تلفن های تماس : 90 و 88211489

پروژه های اقتصاد نوین،دانش،سد چمشير

تلفن های تماس : 8 الی 88211486

مركز تلفن شهران سازه

تلفن های تماس : 23 الي 88613717

فکس : 88032958